Xiuxuanqiao east Rd No.1, Chaoyang district, Beijing, 100016
(+86)010-64351331
gxh@hjxinfrared.com